מיפויים
לימודיים

ראייה ותכלול
הוליסטי של הילד

פרקטיקת מיפויים לימודיים

מיפויים לימודיים הם חלק אינהרנטי מתפקידה של המחנכת והם אחד הכלים המרכזיים בתפקידה, גם כחלק מתכלול הטיפול בילד, וגם במסגרת תפקיד כמורה להוראת תחום זה או אחר.  מיפויים הם  ריכוז כל הידע על המצב הלימודי של התלמידים, וקבלת תמונה מלאה על המצב הלימודי של כל ילד ושל הכיתה כולה. המיפויים הלימודיים מתבצעים במספר כלים מרכזיים הנהוגים במשרד החינוך, וכן באמצעות שיטות הערכה חלופיות.

מטרות:

התאמה לגילאים:

כל הגילאים

מתי בשנה:

צמתי הערכה מרכזיים, סוף תקופה, סוף מחצית או סוף שנה

איך מתבצע?

מיפויים לימודיים מתבצעים כחלק משגרת ההוראה בכיתה והם מובנים בתכנון השנתי.

הכוונה במיפוי היא ריכוז כל הידע על המצב הלימודי של התלמידים, וקבלת תמונה מלאה על המצב הלימודי של כל ילד ושל הכיתה כולה בהיבטים של ידע, מיומנויות והרגלי למידה.

המידע במיפויים יכול להתקבל באמצעות בדיקת הידע של הילדים בדרכים מגוונות: מבדקים, משימות, בחינות, בדיקה של המורה בעבודה פרטנית עם התלמיד, משימות לחתימת ההורים, תצפיות של המורה ועוד.

ישנן מספר שיטות וכלים מרכזיים לריכוז הנתונים מיפויים, בכל בית ספר נהוגה שיטה אחרת וקריטריונים אחרים, לאור החלטת ההנהלה והצוות החינוכי:

מיפוי "רמזור"

כלי שפותח על ידי משרד החינוך בשיתוף ג'וינט אשלים ומהוה כלי מרכזי למיפוי בבתי ספר רבים.  זהו  כלי ראשוני המסייע לאסוף מידע על התלמידים בהיבטים מגוונים המשפיעים על תפקודו של הלומד בבית הספר. בין אלה: מצב כלכלי של המשפחה, בריאות, תפקוד משפחתי, מצב כלכלי, תפקוד משפחתי, מעורבות ותמיכת הורים, מצב בריאותי, ממוצע הישגים לימודיים, יכולת לימודית, מעברים בין בתי ספר, השתתפות סדירה במהלך היום, שעות הפנאי, מוטיבציה, מעורבות ויצרנות לימודית, מעורבות חברתית, התנהגות ומשמעת, קבלת סמכות הורים ומבוגרים, צרכים מיוחדים ולקויות מאובחנות

ועוד.  היתרון בכלי זה הוא שניתן להוסיף לו היבטים שונים ולהרכיבו בהתאם לבחירת הצוות החינוכי.

 

עקרון המיפוי בכלי רמזור הוא סימון מצבו של הילד בהתייחס לאותו היבט, על פי החלוקה הבאה:

אדום – סיכון חמור, אינו מתפקד על פי הנורמות

צהוב –  סיכון חלקי, פערים בתפקוד

ירוק – תפקוד נורמטיבי על פי הנורמות

כחול – לא ידוע/לא רלוונטי

מיפוי 360

מערכת דיגיטלית אשר פותחה במסגרת 360 – התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון.  המערכת מבוססת על שאלון לאיסוף מידע המורכב משאלות המוסכמות על חמישה משרדי ממשלה בנוגע לתחומי הסיכון השונים של התלמיד, ביניהם: התנהגות לימודית, בריאות פיזית, השתייכות למשפחה, רווחה רגשית, השתלבות חברתית, התנהגויות בסיכון, משאבים הניתנים לילדים ועוד. הכלי מאפשר הפקת נתונים מסוכמים מיד בסיום המילוי. זהו כלי היכול להוציא חתכים כיתתיים, שכבתיים ובית ספריים. בנוסף, מילוי חוזר של השאלונים מאפשר לעקוב אחר התקדמות התלמידים לאורך זמן.

כלים נוספים

  • טבלאות (וורד, אקסל, טבלאות שיתופיות)
  • דירוגים מספריים על פי קריטריונים
  • סימונים באמצעות סימנים, צבעים, חלוקה לקבוצות על פי צרכים ומענים.

לעוד דוגמאות והרחבה על מיפויים לימודיים ואחרים:

שיתוף:

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן