חינוך
לערכים

פרקטיקות מיטביות

חינוך לערכים והכיתה כקבוצה חברתית

אחת המשימות המורכבות והקשות של המחנכת היא חינוך ערכי ויצירת אווירה נעימה בכיתה, בה התלמידים מרגישים שייכים ומוגנים. הכוונה לגיבושה של הכיתה כקבוצה חברתית חיובית והפיכתם של התלמידים מאוסף פרטים בודדים לקבוצה מלוכדת הלומדת יחד, מקיימת קשרים חברתיים ומתפתחת כקבוצה לאורך השנים.

בזירה הזו המחנכות מתמודדות עם הרצון לחנך את הילדים “להיות בני אדם”, לכבד ולנהוג בסובלות. במסגרת תחום עשייה זה, לרשותכם כלים ופרקטיקות ליצירת הזדמנויות לגיבוש של הילדים, ליצירת קשרים חברתיים ולפיתוח מיומנויות חברתיות. כמו כן, פרקטיקות לחינוך לדרך ארץ ולהתייחסות לריבוי ומגוון זהויות בכיתה.

תוכן עניינים – תהליכים ופרקטיקות

עקרונות

דוגמא אישית (מודלינג)

התנסות ואפשרות לטעויות

שיח רפלקטיבי ערכי מתמיד

הנכחה ומתן מקום לזהויות מגוונות

היכרות ויצירת קשר חברי בין התלמידים

באילו דרכים אפשר לחזק את ההיכרות והקשר בין הילדים?

משחקים כחלק משגרת היום

משימות לימודיות בקבוצות

מעגלי שיח בקבוצות קטנות

יצירת הזדמנויות למילים טובות בין התלמידים

בוקר של חיבור

מפגשי חינוך אישי – תהליכים בקבוצות קטנות

תפקידים ומשימות חברתיות

מפגשים חברתיים מחוץ לבית הספר

יצירת תחושת גאווה כיתתית

שיתוף מעולמם האישי של הילדים

תיווך זמני הפסקה

מפגש סיכום יום

למידה בזוגות (“טובים השניים”)

עבודה על פרויקטים כיתתיים

פתקי מיפוי מצב חברתי

שיתוף התלמידים בבחירות והחלטות חברתיות

שיתוף מחיי המחנכת על נושאים חברתיים

חגיגת ימי הולדת

חינוך לדרך ארץ (התנהגות ערכית)

איך מפתחים אצל התלמידים התנהגות ערכית ומטיבה בין הילדים לסביבה?

שיח רפלקטיבי ערכי על מצבים חברתיים

עידוד ערבות הדדית

תכנית התנהגות כיתתית חברתית

שימוש בסיפורים ופתגמים

חוקים וכללים חברתיים בכיתה

שימוש בכלים ומודלים של פרשנות

למידה סביב ערך מוביל

שיח ערכי מתוך למידה נושאית

התנסות בהתנהגות ערכית יישומית

הקרנת תוכניות וסרטונים חינוכיים

נוכחות ועדות בפתרון סיטואציות חברתיות

הפניית תשומת לב לאנשים ה”שקופים”

שיח על כללים ומוסכמות בית ספריות

העצמת התנהגויות חיוביות

מעורבות בשיח בקבוצת וואטסאפ כיתתית

כתיבה רפלקטיבית בעקבות אירוע התנהגות

שימוש בסימולציות

שיחות בעקבות אירועים אלימים

ריבוי ומגוון זהויות בכיתה

איך הופכים את הכיתה לסביבה הנותנת מקום לשונות תרבותית בין תלמידים?

הנכחת המורשת והשפות השונות

ציון החגים של כולם

שימוש בתכניות לימודים חברתיות-ערכיות

היכרות עם מוגבלויות ושונות

שיח על דומה ושונה

שימוש במוסיקה מגוונת

בחירת תכני הלימוד בהתאמה לרגישות תרבותית

התמודדות עם המציאות ומורכבות החברה הישראלית

איך מתייחסים למציאות החברה הישראלית בכיתה ואיך מחנכים למעורבות חברתית?

התייחסות לאירועים מהמציאות וקישורם לחיי הכיתה

שימוש בטקסטים הקשורים לתופעות חברתיות

פרוייקטים למעורבות חברתית

זמן  אקטואליה

חיבור תכני הלימוד לנושאים עכשוויים

שימוש בשירים ישראלים

בעת למידה מרחוק

זום בוקר טוב

זמן חברתי וקבוצות חברתיות און-ליין

פעילויות מעבר לתוכנית הלימודים

משימות משותפת לביצוע יחד

שיתוף:

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן