פיתוח ידע

תכנית המחקרים

"תפקיד המחנכת בהסתגלות תלמידים לחטיבת הביניים והקשר למיצב חברתי-כלכלי"

חוקרת ראשית:
חוקרת שותפה:

פרופ' אורטל סלובודין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' עידית כץ, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משך המחקר:

24 חודשים, ספטמבר 2021 – ספטמבר 2023

אוכלוסיית היעד:

מחנכות ותלמידי בית הספר היסודי (כיתה ו), וחטיבת הביניים (כיתה ז')

נושא המחקר

במחקר זה אנו מציעות לבדוק האם וכיצד הפרקטיקות החינוכיות של מחנכת הכיתה ויחסיה עם התלמידים, יכולים להסביר את הקשיים הכרוכים במעבר בין בית הספר היסודי לחטיבת הביניים, האופייניים לתלמידים בכלל ותלמידים ממעמד חברתי – כלכלי נמוך בפרט. בנוסף, ניבחן האם סיפוק הצרכים הפסיכולוגיים של המחנכת קשור לפרקטיקות החינוכיות שלה וליכולתה להקל את המעבר עבור לתלמידיה.

למחקר זה שתי שאלות מרכזיות: האחת עוסקת בהבדלים בהתנהגות המחנכות בכיתה ו' (זמן מדידה ראשון) ובכיתה ז (זמן מדידה שני) ובהשפעות האפשריות של הבדלים אלו על התפקוד הלימודי והרגשי של תלמידים בכיתה ו' ובכיתה ז', השייכים למיצב חברתי- כלכלי גבוה/נמוך. השאלה השנייה עוסקת במידה בה חווית סיפוק הצרכים של המחנכות מאפשרת להם משאבים רגשיים של מסוגלות, ויסות רגשות וחמלה עצמית שיכולים להסביר את התנהגותן.

 

מטרות המחקר

המעבר לחטיבת הביניים מהווה נקודת התפתחות משמעותית עבור תלמידים ומלווה לעיתים קרובות בירידה במוטיבציה, בהישגים האקדמיים וברווחה הנפשית. ההשלכות השליליות של המעבר מוחרפות בקרב תלמידים השייכים למיצב חברתי -כלכלי נמוך ועשויות להחריף את הפערים החברתיים הקיימים. בעוד מחקרים קודמים התמקדו בתפקידם של גורמי סיכון וחוסן אישיותיים, חברתיים ומשפחתיים בהסתגלות התלמידים לחטיבת הביניים, מטרתו של מחקר זה היא לבחון את תפקיד המורות המחנכות בהסתגלות התלמידים למעבר ובפרט בהסתגלותם של תלמידים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך. בנוסף, המחקר יבדוק כיצד סיפוק הצרכים הפסיכולוגיים של המחנכת בסביבת העבודה שלה קשור למשאבים הרגשיים שלה, לפרקטיקות החינוכיות שהיא מפעילה וליכולתה לתמוך בתלמידים העוברים מבית הספר היסודי לחטיבה. כל אלו יוכלו להוות בסיס להתערבות אפשרית בקרב המחנכות של התלמידים בכיתה ו' וכיתה ז', שמטרתה להטיב עם התפקוד והרווחה הנפשית של התלמידים ושל המחנכות בשלב המעבר מבית הספר היסודי לחטיבה ובכלל.

 

תרומת המחקר המצופה

ממצאי המחקר יוכלו להסביר מהם התנאים הנדרשים למחנכות על מנת שאלו יוכלו לפעול אל מול תלמידיהן באופן מיטבי. הבנה יסודית ושיטתית יותר של תפקיד המחנכת במעבר לחטיבה הינו קריטי במיוחד כאשר מדובר בתלמידים משכבות מוחלשות, המועדים להיפגע יותר מן המעבר. לפיכך, זיהוי האופנים השונים בהם התנהגות המחנכת ויחסיה עם התלמידים יכולים למתן את פגיעותם של תלמידים אלו למעבר, יתרום לפיתוח התערבויות מתאימות ולצמצום הפערים החברתיים.

על החוקרים

פרופ' אורטל סלובודין הנה חברת סגל במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב וחברה במסלול לייעוץ חינוכי. מחקרה מתמקד בהיבטים התרבותיים והחברתיים של ההתפתחות האנושית, יחסי משפחה, חינוך ובריאות נפשית. מחקריה מאמצים גישה אקולוגית להתפתחות אשר מביאה בחשבון גורמים אישיים, משפחתיים וחברתיים-תרבותיים ואת האינטראקציה ביניהם. חלק ניכר ממחקריה מוקדש לקבוצות מיעוט תרבותיות / שפתיות, כמו מהגרים.

פרופ' עידית כץ היא ראש המסלול לייעוץ חינוכי במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המחקר שלה מתמקד במורים הורים ותלמידים ובאופן שבו הסביבה הלימודית והסביבה הביתית תורמות להתפתחות של זהות, מוטיבציה, ורווחה נפשית. במחקריה היא מאפיינת את מרכיבי הסביבה שמאפשרים חוויה של תמיכה בצרכים פסיכולוגיים ומיטביות. מחקריה מתמקדים בצורך "לתמוך בתומכים", ולתת למי שמהם מצופה לתמוך בילדים (הורים ומורים), את התמיכה הנדרשת להם על מנת שיתאפשרו להם המשאבים הנדרשים לתמיכה.  אוכלוסיית המחקר בה היא מתמקדת הם ילדים צעירים ובוגרים, הורים, מורים, ואלו עם צרכים מיוחדים. תיאוריית ההכוונה העצמית, שהיא תיאוריה הומניסטית, מנחה את עבודותיה.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן