פיתוח ידע

תכנית המחקרים

"תפיסות אתיות של מחנכות כיתה בשלהי הגיל הרך (כיתות א-ב) בחברה הערבית ובחברה היהודית"

חוקרים ראשיים:

פרופ' יצחק ברקוביץ, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה

ד"ר סמדר מושל, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה    

משך המחקר:

18 חודשים, יוני 2022- נובמבר 2023

אוכלוסיית היעד:

מחנכות כיתות א'-ב' בבתי ספר יסודיים דוברי עברית וערבית

נושא המחקר

מערכות יחסים של מחנכות עם תלמידים ותלמידות מעוצבות במידה רבה על ידי התפיסות האתיות שלהן. רבים טוענים כי ההוראה כוללת מרכיב מוסרי מרכזי ותפיסות אתיות של מורות מעצבות את מערכת היחסים שלהן עם תלמידים ומהוות מצפן שמנחה תהליכי קבלת החלטות. תפיסות אתיות מונחות בבסיס החלטות יום יומיות באשר למתן זכות דיבור בשיעורים, בחלוקה לקבוצות, מתן מענה לפערים בידע, בהישגים וביכולת בכיתה, תפיסות התגמול של המורה (תגמול על תוצאה או על מאמץ), בפתרון קונפליקטים שמתעוררים עם תלמידים ובמידה שבה המורה מתחשבת במצבים משפחתיים מורכבים. יחד עם זאת, מורות לעיתים קרובות אינן מודעות לרכיב המוסרי בעבודתן והכשרת המורים כמעט ואינה נדרשת לנושאים אלה. מחקר זה מבקש להתחקות אחר התפיסות האתיות של מחנכות בכיתות א-ב ואחר הביטויים של התפיסות האתיות הללו בפרקטיקה של המחנכות. לשם כך נשתמש במחקר איכותני-נרטיבי שמבקש לחלץ את תפיסות האתיות של מחנכות מתוך סיפורים ודוגמאות. המחקר יתבסס על ראיונות עומק חצי מובנים. המחקר יבחן באילו תפיסות אתיות מחזיקות המחנכות ויצא מהפרדיגמה של אתיקות מרובות (multiple ethics paradigm) המניחה כי למגוון שיקולים אתיים יש תרומה לעבודה החינוכית. במחקר יבחנו שש תפיסות אתיות שנטען כי הן מרכזיות בחינוך: אתיקת של הוגנות, אתיקה של תועלתנות, אתיקת הדאגה, אתיקה מקצועית, אתיקה של ביקורת חברתית, ואתיקה קהילתית.

מטרות המחקר

מטרת המחקר המוצע היא הבנת המשמעויות של התפיסות האתיות בהן מחזיקות מחנכות לילדים בכיתות א-ב ושל המצבים האתיים בהם הן מעורבות. כמו כן, מבקש המחקר להבין את האופן בו התפיסות האתיות של המחנכות קשורות לפעולותיהן המקצועיות. בנוסף על כך, מבקש המחקר להאיר את ההקשר התרבותי שבתוכו פועלות המחנכות לילדים בכיתות א-ב, ואת ההשפעה שיש להקשר זה על התפיסות האתיות שלהן ועל פעולותיהן המקצועיות הנוגעות לתפיסות אלו.

תרומת המחקר המצופה

המחקר יתרום להבנת תפיסות אתיות של מחנכות, תחום ידע הנעדר מהספרות האקדמית החינוכית. כמו כן, המחקר יתרום להבנת מרכיבי תפיסת המוסר של מחנכות בגיל הרך. בנוסף, המחקר יאפשר ללמוד על האופן בו הבדלים תרבותיים מעצבים תפיסות אתיות של אנשי חינוך בכלל ומחנכות בפרט. למחקר יש חשיבות הן בשל המרכזיות של מחנכות בגילים האלה בחיי הילדים והשפעתן על החוויה שלהם בבית הספר והן מפני החשיבות של הגיל הרך לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות. מבחינה מעשית, ממצאי המחקר יסייעו לעיצוב תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי המתמקדים באתיקה של מחנכות בשלבי הגיל הרך.

על החוקרים

פרופ' יצחק ברקוביץ הוא ראש תכנית התואר השני במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך באוניברסיטה הפתוחה. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: מנהיגות חינוכית, אתיקה וצדק חברתי בבתי ספר, רגשות בבתי ספר, פוליטיקה וקביעת מדיניות בחינוך, ורפורמות חינוכיות.

ד"ר סמדר מושל היא חברת סגל הוראה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה עוסקים במדיניות חינוך בדגש על הגיל הרך. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: משילות ורגולציה של חינוך בגיל הרך, אי שוויון בגיל הרך, פיקוח בגיל הרך, מנהיגות וזהות מנהיגים בגיל הרך, וניהול ביניים בגיל הרך.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן