תוכנית מחקרים

"צומת מרכזית משנית - מקומן של מחנכות כיתה ברשת בית הספר היסודי בישראל"

חוקרים ראשיים:

חוקרים ראשיים פרופ‘ אורי איל, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
רעות לירז, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

משך המחקר:

24 חודשים, יוני 2021 – יוני 2023

אוכלוסיית היעד:

חוקרים בתחום החינוך, מחנכות, קובעי מדיניות, הכשרות מורים, מנהלים, תפקידי ניהול ביניים בבתי ספר יסודיים

נושא המחקר

מחנכות במערכת החינוך בישראל מהוות את יחידת הבסיס הארגונית המרכזית. לרוב נוטים לחשוב עליהן כעל העורק הראשי דרכו מועברים מסרים ערכיים, ידע מקצועי וארגוני. אף על פי כן, מעולם לא נבדק מיקומן במבנה הארגוני הבית ספרי. ניתוח רשתות ארגוניות (SNA) ראשוני של החוקרים הראשיים, במסגרת מחקר בנושא תקשוב, חשף כדרך אגב, דווקא את מיקומן הפריפריאלי של המחנכות ברשתות התמיכה הפנים בית ספריות בבי”ס יסודיים בישראל.  באופן מפתיע נמצא שמחנכות רחוקות ממוקדי קבלת ההחלטות, מקבלות מעט תמיכה מאנשי צוות אחרים ושאנשי צוות מעדיפים לפנות לבעלי תפקידים אחרים לקבלת סיוע. על רקע ממצא ראשוני זה, עולה השאלה מה מיקומן של מחנכות כיתה במבנה הארגוני של בתי ספר יסודיים בישראל? באופן ספציפי: (א) מה מידת המרכזיות של המחנכות ברשת הבית ספרית?; (ב) מה הקשר בין מידת המרכזיות של המחנכות ברשת לבין רווחתן הנפשית (Well-Being) ; (ג) מה הקשר בין מידת המרכזיות של המחנכות ברשת לבין האפקטיביות הבית ספרית? תשובות לשאלות אלו, ובמיוחד לנוכח משבר הקורונה בו המחנכות מהוות ציר מרכזי חינוכי, תאפשרנה להבין את הסוגיות המהותיות העולות בקול הקורא באשר למבנים, לפרקטיקות ולמשאבים הארגוניים התומכים בעבודת המחנכות. כמו כן, המחקר עשוי להאיר את האופן בו רשתות בית ספריות בעלות מאפיינים שונים (לדוגמא רשתות המאופיינות ב”קליקות” מרובות, חציית גבולות מקצועיים) קשורות לכוח ההשפעה של המחנכות בביה”ס.

 

מטרות המחקר

מתוך המחקר הקיים בתחום, ניתן ללמוד על מעמדן המרכזי של המחנכות. אולם, למרות מרכזיותן וחשיבותן הפדגוגית והארגונית, לא נבחנה מעולם רשת התמיכה הארגונית של המחנכות, והאופן בו היא קשורה במייטיביות עצמית (סיפוק ושחיקה), תחושת הבעלות שלהן בארגון (זיקה וסוכניות) כמו גם הקשר בין מקומן של המחנכות ברשת ומבנה הרשת שלהן לבין האפקטיביות הבית ספרית. מטרת המחקר המוצע היא לעמוד על מקומן הממשי של מחנכות במבנה הארגוני בבתי ספר  יסודיים בישראל, ולבחון את הקשר בין יחסי התמיכה שלהן לתוצרים אישיים וארגוניים, אשר מעצבים בתורם את זהותן, מעמדן והתפתחותן הפרופסיונלית.

 

תרומת המחקר המצופה

המחקר יאתר מבני רשת אפקטיביים לקידומן הפרופסיונאלי של המחנכות; יציג מודל קונספטואלי לגבי הקשר בין מבנה הרשתות של המחנכות לבין תוצרים אישיים וארגוניים; ויאפשר הגדרה מחדש של התפקיד הפרופסיונאלי של המחנכות, כנגזרת של היכולת לגייס ולתת תמיכה הן במישור הידע הפרופסיונלי והן במישור התמיכה הרגשית.

על החוקרים

פרופ’ אורי איל הוא ראש המגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ועמית מחקר במרכז האסייתי-פסיפי לחקר מנהיגות ושינוי. מחקרו של פרופ’ איל מתמקד בחדשנות מלמטה בחינוך. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: יזמות בית ספרית, צ’מפיונים חינוכיים, בריתות בין מגזריות בחינוך, מנהיגות בחינוך, מנהיגות מחולקת ואתיקה בניהול בתי ספר.

רעות לירז היא דוקטורנטית בחוג למנהיגות חינוכית, בבית הספר לחינוך באונ’ העברית בירושלים. רעות מתמקדת בהתפתחות פרופסיונאלית של בעלי מקצועות, אשר באופן מסורתי, נמצאים בשוליים ואינם זוכים להכרה מקצועית. עבודת הדוקטורט של רעות מתמקדת בהבניית זהות של מאמני כדורגל של ילדים ונוער בבחינת היבטים של אתיקה, אוטונומיה והבניה של ידע. כחלק מעבודתה רעות מתמקדת בניתוח רשתות מקצועיות SNA)) בגישה משולבת, איכותנית וכמותית.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן