פיתוח ידע

תכנית המחקרים

"מודל מומחיות לשת"פ בין מחנכות להורים – פרקטיקות מיטביות ותנאים מסייעים ומעכבים"

חוקרת ראשית:
חוקרת שותפה:

ד"ר עידית פסט, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' דורית טובין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משך המחקר:

12 חודשים, ספטמבר 2021 – אוגוסט 2022

אוכלוסיית היעד:

המחקר יערך בבתי ספר יסודיים

נושאי המחקר

המחקר הנוכחי יפתח מודל למומחיות של המחנכת בעבודתה המשותפת עם הורים וישאל מהן הפרקטיקות בהן משתמשות מחנכות ליצירת שיתופי פעולה מיטביים עם הורים ומהם התנאים המסייעים ומעכבים ביסוס יחסים מיטביים שכאל.

 

מטרות המחקר

מחנכות הכיתה בישראל אחראיות על היבטים פדגוגיים, רגשיים וחברתיים של התלמידים, ומהוות צומת מפגש מרכזית בין בית הספר, התלמיד וההורים. בעמדה זו נדרשת מהן מומחיות רבה ביצירת יחסים מיטביים עם ההורים לטובת קידום ילדיהם. מחקרים רבים מראים כי שיתוף פעולה בין בית הספר והורים מסייע לתלמידים בהישגים, נוכחות, והתמודדות עם בעיות רגשיות וחברתיות וחשוב במיוחד עבור סיכוי ההצלחה של תלמידים מתקשים ותלמידים מרקע מוחלש ( Adams & Christenson, 2000; Wilder, 2014. אולם, מחנכות בישראל נוטות להרגיש לא מוערכות על ידי הורים ולתפוס אותם כמאיימים על מעמדן הפרופסיונלי ומערערים על עבודתן, וכמקור ל"בעיה מתמידה" המקשה על תפקודן המקצועי (שועי וטובין , בדפוס; אשכנזי Addi-Raccah ;2011 2008, Elyashiv & כהן זכריה וטובין, בדפוס). המחקר הנוכחי מיועד לסייע בצמצום פער זה בין היחסים עם ההורים להצלחתם של תלמידים לבין קושי המחנכות להתמודד עמם. לשם כך, אנו שואלות מהן

הפרקטיקות המייצרות שיתופי פעולה מיטביים עם הורים התורמים למצבו של התלמיד ומהם התנאים ברמה האישית והארגונית המסייעים ומעכבים ביסוס יחסים מיטביים שכאלו.

 

השאלות יבחנו לאור מושג המומחיות הפרופסיונלית (Eyal, 2013; 2015) שהיא היכולת לבצע את המשימה הנדרשת מבעלת התפקיד בעזרת השגת שיתוף פעולה בקרב רשת של שחקנים חברתיים בתוך הקשרים מוסדיים. במקרה הנוכחי, היכולת של המחנכת לפעול לקידומו של התלמיד ולהציע מענה לצרכיו – בעזרת השגת שיתוף פעולה מיטבי עם ההורים בתוך מערך האילוצים בבית הספר. על מנת לברר את הפרקטיקות של שיתוף פעולה והתנאים המסייעים ומעכבים, יתבסס המחקר על ראיונות עם דיאדות של מחנכות כיתה והורים בכיתתן לגבי הקשר בניהם ועל תצפיות ביום ההורים, השיחה האישית הדו-שנתית בין המחנכת להורים.

מטרת המחקר אם כן היא לברר את הפרקטיקות המיטביות של מחנכות ביחסן עם הורים ואת הגורמים התומכים ומעכבים שיתוף פעולה בין המחנכת וההורים.

 

תרומת המחקר המצופה

המחקר יתרום להבנה של התנאים והמרכיבים של יחסים מיטיביים בין מחנכות להורים. על בסיס המחקר נבנה מודל לעבודה עם מחנכות שידריך אותן ליצירת אינטראקציות חיוביות עם הורים.

על החוקרים

פרופ' דורית טובין היא ראשת המסלול למנהל, חברה ומדיניות החינוך, וראשת התכנית להכשרת מנהלים, במחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. התחומים המרכזיים במחקריה הם תהליכים ומבנים בבתי ספר מצליחים, בינוניים ונכשלים; תהליכי הכשרה ופיתוח מנהלי בתי ספר; היבטים ארגוניים של סביבות למידה; וחקר התרבות הישראלית ובית הספר. פרופ' טובין כיהנה כראשת המחלקה לחינוך, ראשת היחידה לקידום המקצועיות בחינוך (הכשרת מורים), פרסמה מעל חמישים מאמרים בכתבי עת מרכזיים, וחברה בקבוצות מחקר בינלאומיות כמו הפרויקט הבינלאומי למנהלי בתי ספר מצליחים (ISSPP) פרויקט סביבות למידה חדשניות של ה- OECD.  

ד"ר עידית פסט היא מרצה במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון וחברה במסלול למנהל, מדיניות וחינוך. מחקרה עוסק ביחסי הורים ובית הספר, אינטגרציה ויחסי קבוצות בבתי ספר, והטמעת מדיניות חינוך. בנוסף, עידית עוסקת ביחסים של מוסדות חינוך עם העולמות המשיקים להם וסובבים אותם כגון תרבות, משפט, מדיניות, שכונה, וקהילה. במחקרה משלבת עידית עבודת שדה וחקרי מקרה עם ניתוח נתונים אדמיניסטרטיביים. מחקריה של עידית התפרסמו בכתבי עת מובילים, והיא חברה במרכז החדש לחקר הפדגוגיה, שותפות אקדמיה-שדה באוניברסיטת בן גוריון.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן