תוכנית מחקרים

"חינוך כיתה מודע עוני והדרה – פרקטיקות חינוכיות לעבודת מחנכות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית"

חוקרים ראשיים:

ד”ר אסף משולם, בית הספר לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ’ מיכל קרומר- נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון בנגב

משך המחקר:

24 חודשים, ספטמבר 2022- אוגוסט 2024

אוכלוסיית היעד:

בתי ספר התיכוניים האתגריים של ברנקו וייס

נושא המחקר

הספרות מצביעה כי כדי להצליח בקידום תלמידים החיים בעוני ובהדרה, נדרשות מחנכות כיתה למיומנויות ייחודיות במסגרת 5 תחומי אחריות: התחום הניהולי, התחום האישי-פרטני, התחום הקבוצתי-חברתי, תחום הקניית מיומנויות רגשיות וחברתיות והתחום הערכי-תרבותי. (ראזר ופרידמן, 2020). כדי להפוך את המעשה החינוכי לרלבנטי עבור התלמידים, המחנכות נדרשות להתגבר על חוסר אמון של התלמידים או עוינות כלפיהן. במקרים רבים, גם כאשר לתלמידים מוטיבציה לימודית, נאלצות מחנכות הכיתה להתמודד עם קשיים שיוצרים תנאי החיים הסביבתיים הקשורים בעוני והדרה עבור התלמידים. זאת ועוד, עבודת המחנכות כרוכה גם בעבודה עם הורים, ואלו המשתייכים לקבוצות מוחלשות מהווים אתגר ייחודי.                                                                           

למחקר שתי מטרות: המטרה הראשונה היא ללמוד על התפיסות והשיח של המחנכות העובדות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית ובני משפחותיהם, על הפרקטיקות המשמשות אותן, ועל האתגרים הכרוכים במילוי תפקידן. המטרה השנייה היא לפתח יחד עם מחנכות כיתה פרדיגמה חינוכית מודעת עוני והדרה חברתית, ופרקטיקות חינוכיות התומכות בה.

שאלות המחקר הן:

א. מהן התפיסות של מחנכות כיתה העובדות עם נוער החי בעוני הדרה וסיכון?

  1. כיצד תופסות המחנכות את העוני וההדרה החברתית וכיצד הן תופסות את השפעתם של אלה על ההצלחה הלימודית של תלמידיהם?
  2. מהן התפיסות של המחנכות את הורי התלמידים ואת העבודה עימם?
  3. מהם האתגרים המרכזיים בהם נתקלות המחנכות במיוחד בהקשר לחיבור מעמדי/רב-תרבותי סביב עוני ומודרות וכיצד הן מתמודדות איתם?

ב. מהם המאפיינים המיטיבים – שיח ופרקטיקות – של מחנכות כיתה העובדות עם תלמידים החיים בעוני הדרה וסיכון?

  מהן הפרקטיקות בהן משתמשות המחנכות ברמת הפרט, ברמה הכיתתית, במפגש עם

  הורים, ובהקשר הרב-תרבותי המפגיש בין אוכלוסיות מודרות?

ג. כיצד מחקר הפעולה תורם לטיוב פרקטיקות אלו?

מטרות המחקר
  1. לזהות ולמפות תפיסות, שיח ופרקטיקות של מחנכות כיתה שעובדות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית.
  2. לפתח יחד עם מחנכות כיתה ואנשי צוות חינוכי בשני בתי”ס מרשת ברנקו- וייס פרדיגמה חינוכית מודעת עוני והדרה חברתית, וכן להמשיג ולטייב פרקטיקות חינוכיות התומכות בה.

תרומת המחקר המצופה

המחקר יתרום לשינוי השיח אודות תלמידים ותלמידים החיים בעוני ואשר חווים הדרה חברתית. כן, המחקר יתרום לפיתוח, יחד עם מחנכות כיתה, של פרדיגמה חינוכית מודעת עוני והדרה ושל פרקטיקות חינוכיות התומכות בפרדיגמה זו.

על החוקרים

ד”ר אסף משולם הוא ראש החוג למדיניות ולמידה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וחבר מועצת המרכז לחקר הפדגוגיה שותפויות אקדמיה-שדה. תחומי העניין האקדמיים שלו כוללים באופן נרחב תאוריות חינוך ביקורתיות וחינוך לצדק חברתי. מחקריו עוסקים בבתי-ספר המחנכים לדמוקרטיה, כגון בתי-ספר דו-לשוניים דו-סטריים בישראל ובארה”ב; ובמדיניות חינוכית, כגון בחירות חינוכיות של הורים מאוכלוסיות מיעוט ורוב, ובדמוקרטיזציה של המרחב והמעשה החינוכי.

מיכל קרומר-נבו היא פרופסור במחלקה לעבודה סוציאלית ע”ש שפיצר ומחזיקת הקתדרה לפיתוח קהילתי ע”ש דויד ודורותי שוורצמן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. בנוסף, היא משמשת כנשיאת הכבוד של המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה וכיועצת בכירה למשרד הרווחה והביטחון החברתי. תחומי העניין שלה הינם עוני, ותיאוריות ופרקטיקות ביקורתיות. הפרדגימה של מודעות לעוני, שהיא פיתחה, אומצה על ידי משרד הרווחה כמודל מוביל לעבודתם של עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן