תוכנית מחקרים

"חינוך כיתה כפרופסיה – תפיסת תפקידה של מחנכת הכיתה ופיתוחה המקצועי בחטיבת ביניים, במבט משווה: חינוך עברי – ממלכתי וממלכתי-דתי"

חוקרות ראשיות:

פרופ’ נירית רייכל, המכללה אקדמית גורדון והמכללה האקדמית כנרת

ד”ר אורית עובד, החוג לחינוך, המכללה האקדמית תל-חי;                                                                           בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

משך המחקר:

12 חודשים, נובמבר 2022 – אוקטובר 2023

אוכלוסיית היעד:

מנהלי חטיבת ביניים ומחנכי כיתה (לכיתות ז-ט) בחינוך העברי: הממלכתי והממלכתי-דתי

נושא המחקר

המעבר מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים עם תחילתה של תקופת ההתבגרות, כרוך בהתמודדות של התלמידים עם מסגרת חדשה ומאתגרת מבחינה לימודית  מבחינה חברתית ומבחינה רגשית: מוסד חינוכי גדול, הטרוגניות בהרכב הלומדים, מורים חדשים ורבים, הקבצות ומסלולים, דרישות לימודיות גבוהות, לחץ של מבחנים ושיטות הוראה מסורתיות (על-פי-רוב) בסביבה תחרותית והישגית. המעבר מתרחש לצד שינויים משמעותיים שהתלמידים עוברים בתחומם ההתפתחותי-פיזיולוגי, הקוגניטיבי, החברתי והרגשי. משרד החינוך בישראל מתייחס לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה כרצף אחד, כיחידה אחת, לכן תהליכי החינוך בחטיבת הביניים מתעצבים על פי הדגם של החטיבה העליונה, והמשאבים המוקצים להם מצומצמים יחסית לאלו המוקצים לתלמיד בחינוך היסודי ובחטיבה העליונה (רש, 2008). חטיבת הביניים מכינה את תלמידיה לנורמות הנדרשות בחטיבה העליונה יותר מאשר מתמקדת בתהליכים החינוכיים הייחודיים ומתאימים לגילאי תלמידיה. נראה אפוא, כי תפיסת המחנכת כדמות משמעותית, עוטפת ודואגת מותאמת לגילאי בית הספר היסוד, בהם המחנכות נמצאות יותר זמן בכיתות ומלמדות חלק ניכר מתחומי הדעת. לעומת זאת, בחטיבה העליונה יכולותיה של המחנכת לתת יחס אישי לכל תלמיד בכיתתה מוגבלות ומצומצמות והדגש הוא על עידוד התלמידים ללמידה והישגים בתחומי הדעת השונים. תפקידי המחנכות בחטיבת הביניים, שעל-פי-רוב מותאמים לאלו של החטיבה העליונה ולא הוגדרו ו/או הותאמו לצרכים ולגילאים של תלמידיה ותלמידותיה. מחקר זה בוחן את התפקידים של מחנכת הכיתה בחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי העברי (הכללי והדתי) בעיני מנהלות ומנהלים ומחנכות כיתה, את האתגרים עמם עליה להתמודד ואת הפיתוח מקצועי מתאים לכך.

מטרות המחקר

מטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את תפיסות המנהלים ומחנכי הכיתה בחטיבות ביניים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי לגבי תפקידי מחנכות  הכתה תוך התמקדות בהבנת תפקידי מחנכת הכיתה (רצוי ומצוי) בהיבטים פרופסיונליים, פדגוגיים ואישיותיים. בנוסף, להציע, על סמך הממצאים, תוכנית לפיתוח מקצועי ארוך טווח, שתקדם, ותעדכן את מחנכי הכיתה, ותיתן בידיהם כלים, מוטיבציה ומיומנויות לצמיחה ולתפקוד מקצועי בעתות שגרה ומשבר, בהתאמה לצרכים המאפיינים את גיל ההתבגרות ומורכבותם.

תרומת המחקר המצופה

ברמה התיאורטית – העשרת גוף הידע לגבי חטיבות הביניים הממלכתיות עבריות תוך התמקדות בייחודה של חטיבת הביניים המתבטא בתפקידי המחנכות, באתגרי גיל הנעורים בפניהם הן עומדות, בהכשרתן, מניעיהן לקבלת התפקיד, בתשתיות הנדרשות להנעתן ולתמיכה בעבודתן ובפיתוחן המקצועי.

ברמה  המעשית, המחקר יציג מודל  לפיתוחן המקצועי ולהעמקת תחומי הידע והמיומנויות המקצועיים וההנעה הנדרשים לתפקוד מיטבי של מחנכות לנערים ונערות בגיל ההתבגרות. בכך ישמש המחקר, בסיס לניסוח מחדש של מסלול הקריירה והפיתוח המקצועי של מחנכות חטיבת הביניים ותפקידיהם בדגש על התאמה לסביבות חברתיות שונות בעתות שגרה ובעתות משבר עבור קובעי המדיניות ומוביליה בשדה החינוך.

על החוקרות

פרופ’ נירית רייכל, פרופ’ חבר המכללה האקדמית גורדון והמכללה האקדמית כנרת. פרופ’ רייכל היא היסטוריונית של החינוך וחברת סגל בכירה במכללה האקדמית כנרת ובמחלקה לתארים מתקדמים במכללה האקדמית גורדון. היא שותפה בפרויקטים בינלאומיים וישראליים וחברת מערכת כתב העת דור לדור.מחקריה, עוסקים בדיוקנו של איש החינוך על ציר הזמן, התפתחות מערכת החינוך ה(ארץ)ישראלית, ‘פדגוגיה אחרת בעידן המידע’ ולמידה לאורך החיים. נירית פרסמה עשרות מאמרים באנגלית ובעברית, פרקים בספרים וספרים ביניהם: סיפורה של מערכת החינוך ה(ארץ)ישראלית; בית-ספר צומח בין ים למדבר ונעקר – שרם א שייח’ (אופירה) 1982-1974; Lifelong learning in higher education as a lever for moral and democratic values (2018) ; פדגוגיה אחרת למידה לאורך החיים והשכלה הגבוהה (2018, בשיתוף עם דורית אלט); מפגשים תרבותיים בחצר המושבה (2020, הוצאת בר-אילן, בשיתוף עם טלי תדמור-שמעוני); סיפורה של הכשרת המורים ישראלית (2020, בשיתוף עם ד”ר אורית עובד); Equity and formative assessment in higher education : advancing culturally  responsive assessment (2021).

ד”ר אורית עובד, אוניברסיטת תל-אביב (עמית הוראה); המכללה האקדמית תל-חי (מרצה מן החוץ). ד”ר עובד חוקרת היסטוריה של החינוך ומדיניות חינוך בישראל בתחומים: מכללות להכשרת עובדי הוראה ומדיניות הכשרת מורים בישראל, חינוך ערכי וחינוך יהודי. שימשה כראש התוכנית למידע וספרנות במכללה האקדמית בית ברל, ובוגרת בתר-דוקטורט במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, וכיום מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובחוג לחינוך במכללה האקדמית תל-חי. בנוסף, משמשת עורכת כתב העת האקדמי, שפיט, דור לדור: קבצים לחקר ולתיעוד תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות (סדרת המאמרים).

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן