פיתוח ידע

תכנית המחקרים

"בחינת השפעת מנהלי בתי ספר ואקלים בית ספרי על עבודתן של מחנכות ועמדות תלמידים"

חוקרים ראשיים:

ד”ר רימאא דעאס, בית ספר לחינוך, המגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

משך המחקר:

12 חודשים, יוני 2021 – יוני 2022

אוכלוסיית היעד:

המחקר יערך בחט”ב, בבתי ספר ממלכתיים בחברה הערבית

נושא המחקר

תפקיד מחנכת כיתה הפך להיות מרכזי, בהיותה המנהיגה החינוכית של כיתתה, אשר מובילה שינוי ומקדמת ערכים חינוכיים. המחקר הנוכחי יתמקד בתפקיד המחנכת כמשפיעה על עיצוב עמדות תלמידים, המושתתות על קשרים טובים עם המורים וכלפי ביה”ס, ואלו הקשורות לאגרסיביות.

המחקר ייבחן את השפעתם של מאפייני מנהלי בתי ספר (מנהיגות אתית, יחסי חליפין מנהל- מחנכת ותמיכה בלמידה חברתית-רגשית) על עיצוב עבודת המחנכות ועל האקלים הבית ספרי, שבתורם ישפיעו על עמדות תלמידים כלפי האקלים הכיתתי, עמדותיהם כלפי אגרסיביות, על הקשר הרגשי כלפי ביה”ס ועל יחסים בין תלמידים למורים.

במחקר תיבחן השאלות הבאות: כיצד משפיע מנהל ביה”ס על עבודת מחנכות הכיתה? האם יש קשר בין אקלים בית ספרי המדגיש ערכי הוגנות, צדק ותמיכה בתלמידים לבין תפקיד המחנכת כמעצבת אקלים כיתתי? כיצד מחנכות כיתה יכולות למקסם את היחסים בין תלמידים כלפי מורים, להפחתת עמדות אגרסיביות ולעיצוב קשר רגשי לביה”ס? וכיצד משפיע מנהל ביה”ס על תפקיד המחנכת כמעצבת אקלים כיתתי, שבתורו ישפיע על עמדות תלמידים כלפי אגרסיביות ועל יחסיהם עם מורים וכלפי ביה”ס?

תפקיד המחנכת יכלול גם את ההיבטים של: עיצוב אקלים כיתתי, תמיכה רגשית, שיתוף עם הצוות וקידום למידה חברתית-רגשית אצל תלמידים.

 

מטרות המחקר

המחקר הנוכחי יתמקד באופן ספציפי בבחינת מחנכות בחברה הערבית. תפקיד מחנכת ביה”ס בחברה הערבית כרוך באתגרים שונים הקשורים גם לתחומים התרבותיים. מצד אחד, הן נציגות של החברה הערבית ומקדמות תהליכים של סוציאליזציה, ומצד שני הן נציגות מערכת החינוך, שפועלת לפי ממדים תרבותיים מודרניים. במסגרת התפקיד הן צריכות לנהל את הכיתה, להקנות ערכים תרבותיים וחברתיים ולדאוג להישגי תלמידים. כאשר יש מקרה של אלימות בחברה, הדבר עשוי להשפיע על עבודתן ומרחיב את תפקידן לעיסוק באספקטים אחרים שקשורים לחברה. יתר על כן, הנתונים מלמדים על כך שבני נוער בחברה הערבית, בכיתות ז׳ עד י״ב, מעורבים ברמות גבוהות של אלימות (חורי- קסאברי, 2019). לפיכך, יש צורך לבחון את הגורמים המשפיעים על עמדות תלמידים כלפי אגרסיביות וגיבוש קשר רגשי עם ביה”ס וכבוד עם מורים. בחינה זו תהווה בסיס לבניית תכנית התערבות מותאמת, שתקטין תופעות לא רצויות אצל בני נוער ובמיוחד בחברה הערבית.

 

תרומת המחקר המצופה

בחינת תפקיד מחנכות, במיוחד בגיל ההתבגרות בחברה הערבית, עשוי להצביע על קו פעולה עתידי בפיתוח תפקיד מחנכות ובמיוחד בקידום אספקטים רגשיים והתנהגותיים של תלמידיהם, דבר המהווה בסיס לתוכנית התערבות בית ספרית מקיפה, שלה השפעות חיוביות לטווח ארוך אצל בני נוער.

על החוקרים

דר’ רימאא דעאס, מרצה בבית הספר לחינוך במגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר המרכזיים שלה: למידה ארגונית, רפורמות ושינוי ארגוני, מורכבות קוגניטיבית של מנהיגים, היבטים קוגניטיביים בחקר מינהל החינוך, מאפייני מנהיגות ותוצאות בית הספר והשפעת הקשרים פוליטיים ותרבותיים על תפיסות לגבי מנהיגות, ומנהיגות למען החברה.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן