פיתוח ידע

תוכנית מחקרים

בקרן מאמינים שכחלק מיצירת הפרופסיה, חשוב שהתחום ייחקר במחקרים בעלי אופי יישומי איכותי.
לשם כך הקרן פרסמה שני קולות קוראים, בנובמבר 2020 ובדצמבר 2021, שהיוו סנוניות ראשונות לקידום מחקרים בתחום זה.

הנושאים בהם עסקו הקולות הקוראים: חינוך כיתה כפרופסיה, פרקטיקות חינוך כיתה, המחנכת בתוך הארגון הבית ספרי, חינוך כיתה וצמצום פערים ושוויון הזדמנויות, חינוך כיתה בעידן הנוכחי, חינוך כיתה בתקופת חירום, מחנכות כיתה בחברה הערבית/חרדית/חמ"ד ועוד.

היועץ האקדמי היוצא של הקרן: פרופ' אדם לפסטיין, האוניברסיטה העברית ירושלים.

היועץ האקדמי הנכנס של הקרן: פרופ' אביהו שושנה, ראש החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אונ' חיפה.

גויסה וועדת שופטים אקדמית לשנת תשפ"א עם חוקרים מובילים: פרופ' אדם לפסטיין (יו"ר) – האוניברסיטה העברית ירושלים, פרופ' מריו מיקולינסר – המרכז הבינתחומי, פרופ' לינור הדר – בית ברל, פרופ' משה טטר – האונ' העברית, פרופ' אביהו שושנה – אונ' חיפה, ד"ר טובה מיכלסקי – אונ' בר אילן.

גויסה וועדת שופטים אקדמית לשנת תשפ"ב עם חוקרים מובילים: פרופ' אדם לפסטיין (יו"ר) – אונ' העברית ירושלים, פרופ' אביהו שושנה – אונ' חיפה, פרופ' לינור הדר – בית ברל, ד"ר מוזנא עוייד-בשארה- אונ' תל-אביב,  פרופ' קריסטה אסטרחן – האונ' העברית ירושלים, ד"ר רימא דעאס – האונ' העברית ירושלים. 

מטרות התוכנית:

א. יצירת ידע תאורטי ויישומי מתוקף ותשתיתי לתחום חינוך כיתה כחלק מיצירת הפרופסיה.

ב. יצירת עניין אקדמי בתחום בעל פוטנציאל השפעה על השדה.

ג. יצירת מידע ומודלים המסבירים את הקשר בין מחנכות ושוויון זכויות וחינוך לערכים.

לקרן הוגשו כ – 70 הצעות מחקר במגוון נושאים בתחום חינוך כיתה ממגוון מוסדות ודיסציפלינות.

נבחרו 13 מחקרים. חלקם עוסקים בבתי ספר יסודיים, וחלקם בחט"ב ובתיכונים. משך המחקרים בין שנה לשנתיים, החל מיוני 2021.

להלן פירוט המחקרים בתוכנית – (תקצירי המחקרים באתר הקרן):

סבב א' תשפ"א:

 1. צומת מרכזית משנית – מקומן של מחנכות כיתה ברשת בית הספר היסודי בישראל
  פרופ‘ אורי איל, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים  רעות לירז, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. חינוך כיתה כפרופסיה – אוטונומיה וסמכות מקצועית בחינוך הכיתה
  ד"ר איילת בכר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
 3. בחינת השפעת מנהלי בתי ספר ואקלים בית ספרי על עבודתן של מחנכות ועמדות תלמידים
  ד"ר רימאא דעאס, בית ספר לחינוך, מדיניות ומנהיגות בחינוך, האוניברסיטה העברית
 4. "מיפוי גורמים התורמים ליכולת של מחנכות לתמוך בצרכים הפסיכולוגים של תלמידיהן
  ד"ר נאוה לויט בן נון, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי, ד"ר ג'וליה מחפוז, בית הספר לחינוך והתפתחות האדם, אוניברסיטת קולורדו-דנוור    פרופ' אבי עשור, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון
 5. תפקיד המחנכת בהסתגלות תלמידים לחטיבת הביניים והקשר למיצב חברתי-כלכלי  
  פרופ' אורטל סלובודין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  פרופ' עידית כץ, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן -גוריון בנגב
 6. ללמוד להיות מחנכת כיתה בבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים בישראל: ידע, פרקטיקה, זהות
  ד"ר עדי ספיר – החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
  ד"ר רוית מזרחי-שטלמן, הפקולטה לחינוך סמינר הקיבוצים
 1. מודל מומחיות לשת"פ בין מחנכות להורים פרקטיקות מיטביות ותנאים מסייעים ומעכבים
  ד"ר עידית פסט, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פרופ' דורית טובין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 1. רווחה נפשית, רגשות חיוביים וזרימה של מחנכות כיתה וחוויות הוראה ולמידה מיטביות
  פרופ' ענת שושני, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי

סבב ב' תשפ"ב:

 1. מדוע תלמידים נכשלים? הקשר בין פדגוגיה  לבין תפיסות הלומד והלמידה
  ד"ר צבי בקרמן, בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית בירושלים
 2. תפיסות אתיות של מחנכות כיתה בשלהי הגיל הרך (א-ב) בחברות הערבית והיהודית
  פרופ' יצחק ברקוביץ, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה
  ד"ר סמדר מושל, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה
 3. חינוך כיתה מודע עוני והדרה – פרקטיקות חינוכיות לעבודת מחנכות עם נוער במצבי סיכון והדרה חברתית
  ד"ר אסף משולם, המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  פרופ' מיכל קרומר- נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 4.  אתגרי ההכלה: מחנכות בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים מדברות על שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים
  ד"ר גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  ד"ר טליה פריד, המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  פרופ' הללי פינסון, המחלקה לחינוך אוניברסיטת בן גוריון בנגב                         
 5. חינוך כיתה כפרופסיה – תפיסת תפקידה של מחנכת הכיתה ופיתוחה המקצועי בחטיבת ביניים, במבט משווה: חינוך עברי – ממלכתי וממלכתי-דתי
  פרופ' נירית רייכל, המכללה אקדמית גורדון והמכללה האקדמית כנרת
  ד"ר אורית עובד, המכללה האקדמית תל-חי, החוג לחינוך; ואוניברסיטת תל אביב, בית הספר לחינו
קרא עוד

פירוט המחקרים

ד"ר עידית פסט, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' דורית טובין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' ענת שושני, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן

ד"ר רימאא דעאס, בית ספר לחינוך, מדיניות ומנהיגות בחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ‘ אורי איל, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
רעות לירז, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר איילת בכר, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר צבי בקרמן, בית הספר לחינוך ע"ש שלמה (סימור) פוקס, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' יצחק ברקוביץ, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה
ד"ר סמדר מושל, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה                                                                                                                                                                                          

ד"ר נאוה לויט בן נון, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת רייכמן
ד"ר ג'וליה מחפוז, בית הספר לחינוך והתפתחות האדם, אוניברסיטת קולורדו-דנוור
פרופ' אבי עשור, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אסף משולם, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' מיכל קרומר- נבו, המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' אורטל סלובודין, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 
פרופ' עידית כץ, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר עדי ספיר החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה
ד"ר רוית מזרחי-שטלמן הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים

ד"ר גליה פלוטקין עמרמי, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת-בן גוריון בנגב
ד"ר טליה פריד, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' הללי פינסון, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פרופ' נירית רייכל, המכללה אקדמית גורדון והמכללה האקדמית כנרת
ד"ר אורית עובד, המכללה האקדמית תל-חי, החוג לחינוך; ובית הספר לחינוך ע"ש קונסטנטינר, אוניברסיטת תל-אביב.

אוהבים מה שאתם רואים?

רוצים לקבל עוד דברים טובים במייל?

הירשמו ונדאג שתישארו מעודכנים!
דילוג לתוכן